Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně údajů

Velmi nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme poouze v souladu s právními ustanoveními (GDPR 2016/679). Zde Vás informujeme o důležitých aspektech zpacování údajů v rámci našich internetových stránek.

Definice

Jako „osobní údaje“ jsou definovány všechny informace, které se vztahují k identifikované anebo identifikovatelné fyzické osobě.

Generování

Naše internetové stránky používají nástroje pro analýzu internetových stránek. K tomu jsou používány cookies, které umožňují analýzu využívání internetových stránek uživatelem. Takto získané informace budou přeneseny na náš server, kde také budou uloženy. Můžete tomu zabránit tím, že nastavíte Váš prohlížeč tak, aby neukládal žádné cookies. Vaše údaje nebudou předávány třetím osobámVaše IP-adresa bude uložena, ale okamžitě pseudominizována. Takto je možná pouze hrubá lokalizace. Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení podle § 96 Abs 3 TKG jakož i Art 6 Abs 1 lit a (povolení) a/nebo f (oprávněný zájem) DSGVO (Směrnice o ochraně osobních údajů). Našim cílem je ve smyslu DSGVO (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a naší internetové prezentace. Jelikož je pro nás důležité zachování soukromí našich uživatelů, provádíme pseudonymizaci údajů uživatelů. Uživatelské údaje jsou u nás uchovány po dobu 12 měsíců.

Použití

Vaše údaje, které jste nám dali online k dispozici, používáme jenom k těm účelům, které jsme Vám sdělili. Dále pokud je jejich použití v přímé souvislosti s původním účelem nebo na základě právních povinností nebo úředních či soudních nařízení za účelem nebo k ochraně právních nároků anebo k obraně před žalobami a zabránění zneužití či ostatních nezákonných aktivit. Všechny údaje získané během procesu přihášení jsou přísně důvěrné. Přístup k těmto údajům má pouze vedoucí projektu a během projektového týdne vedoucí pedagogického dozoru. Určité údaje, bez možnosti zpětné vazby na konktétní osobu, jsou nutné a budou využívány k vyhodnocení údajů pro poskytovatele dotací. Vaše údaje nebudou samozřejmě předávány na třetí osoby anebo jiným způsobem uplatněny.

Koncepce ochrany

Realizujeme organizační a technická bezpečnostní opatření, abychom zabránili nezákonnému vymazání, úpravě, ztrátě a neoprávněnému zveřejnění osobních údajů.

Vaše práva

V podstatě máte právo na informaci, opravy, vymazání, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a protest. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje zákon o ochraně dat nebo že byly nějakým způsobem poraněny Vaše nároky na ochranu dat, můžete podat stížnost u dozorčího orgánu. V Rakousku je to Úřad pro ochranu dat

Kontakt

Pokud máte dotazy anebo připomínky, obraťte se prosím na paní Ing. Hana Happl, office@jungeuni-waldviertel.at, Tel: 0043 664/3436913. My v přiměřené lhůtě odpovíme na dotazy ohledně náhledu a popř. úpravy, doplnění nebo vymazání odobních údajů. Během technického vývoje bude naše koncepce ochrany údajů průběžně aktualizována a vždy zveřejněna v aktuálně platné podobě.

Raabs 25.5.2018

Junge Uni Waldviertel-Vysočina 2024

Heuer findet die Junge Uni Waldviertel-Vysočina von 4. bis 9. August 2024 statt. Auch heuer kasst...

Aktuelle Fotos & News gibts auch immer wieder auf Facebook. Schaut immer wieder mal rein!

Wir danken unseren Partnern

EUROPEAN UNION - European Regional Development Fund
Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs und der Region Vysočina.