Mladá univerzita Waldviertel-Vysočina

Mladou univerzitu Waldviertel-Vysočina, první přeshraniční univerzitu pro mládež v Dolním Rakousku, pořádá Institut Ludwiga Boltzmanna pro výzkum válek společně s Univerzitou pro další vzdělávání Krems (Donau Uni Krems) a Krajem Vysočina. Spolek „Projektverein Waldviertel" (www.waldviertelportal.at) a tým Dolnorakouské zemské výstavy 2009 výrazně podpořily vznik tohoto nápadu.

Mladá univerzita Waldviertel-Vysočina umožňuje mladým lidem ponořit se v překrásné oblasti Waldviertel do světa vědy a výzkumu.

V rámci Dolnorakouské zemské výstavy 2009 „Česko. Rakousko. Rozděleni - odděleni - spojeni'' uspořádal spolek "Projektverein Waldviertel" v Dolním Rakousku první přeshraniční univerzitu pro mládež. A protože Mladá univerzita Waldviertel měla velký úspěch, mají nyní mladí lidé možnost každoročně zažít v Raabsu univerzitní atmosféru. Stranou univerzitních měst se ponořit do světa výzkumů a vědy a uzavřít při sportování a zábavě přátelství bez hranic.

Novinky


Další novinky

Dojmy

Děkujeme našim partnerům

EUROPEAN UNION - European Regional Development Fund
Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině.