Deutsch Česky

Mgr. David Zimola

Mgr. David Zimola se narodil 21. 4.1971 ve Znojmě. Po maturitě na gymnáziu v Jihlavě v roce 1989 odešel do Brna na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity studovat obor Archeologie–historie. Studium ukončil v roce 1996 po úspěšné obhajobě diplomové práce „Středověká Jihlava ve světle archeologických pramenů“. V letech 1996–1998 vykonal civilní služba v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Od roku 1998 je archeologem Muzea Vysočiny v Jihlavě, v roce 2005 se stal vedoucím archeologického oddělení.

 

Dlouhodobě se specializuje na studium hmotné kultury na Jihlavsku v období vrcholného středověku. Dále se věnuje archeologickým výzkumům městských center, sakrálních objektů, otázkám kolonizace a středověkého osídlení prostoru Českomoravské vrchoviny.

 

Jeho významnou pracovní činností jsou záchranné archeologické výzkumy na Vysočině se zaměřením na okres Jihlava a město Jihlavu. Je členem České archeologické společnosti.

 

Programm 2010 

Wir danken unseren Partnern
Děkujeme našim partnerům

 

    

               


         

Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs und der Region Vysočina.

Unsere Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr Infos